Privacyverklaring

Regenboogfeest streeft ernaar om de privacy van de bezoekers van haar website zo goed mogelijk te waarborgen. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website.
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u ons contactformulier invult. De door u verstrekte gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, gebruiken wij voor het verlenen van onze diensten en meer in het bijzonder voor het behandelen van uw vraag of verzoek. Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.
Alle door u verstrekte gegevens worden door ons op een veilige en vertrouwde wijze behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan degenen die uw gegevens nodig hebben voor het verlenen van onze diensten dan wel het behandelen van uw aanvraag.
Indien u inzage of correctie wenst van de door u verstrekte persoonsgegevens, dan kunt u dit per e-mail melden aan Regenboogfeest: info@regenboogfeest.nl.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden.